Missie en visie

Voetbal heeft een sportief en een sociaal aspect. KFCH wil een club zijn waar spelers hun hobby kunnen beoefenen, en waar het plezant is om te vertoeven voor zowel kinderen, tieners en senioren als voor ouders, supporters en medewerkers. Bij KFCH is iedereen welkom. Wie zin heeft om te komen voetballen, moet die kans krijgen. Als voetbalclub maakt KFC Humbeek deel uit van het plaatselijke verenigingsleven: sport en sociale contacten gaan hand in hand.

 

De club heeft sportieve ambities om goede resultaten te halen. Van trainers en spelers wordt een engagement verwacht, een verantwoordelijkheidsgevoel tegen over de ploeg en de club. Sportiviteit langs de lijn jegens trainers, begeleiders, eigen spelers, tegenstanders en supporters is van essentieel belang om de doelstelling “plezier in het voetbal voor iedereen” te bereiken. De club wil een degelijke jeugdopleiding uitbouwen om op termijn doorstroming van jeugdspelers naar het eerste elftal te kunnen realiseren. De eerste ploeg zou dan bestaan uit zoveel mogelijk spelers uit de eigen opleiding, aangevuld met spelers uit andere clubs.

 

De club moet één geheel vormen, waar jeugdspelers en senioren samen deel van uitmaken . Een voorbeeldfunctie van de spelers uit het eerste elftal is van cruciaal belang.

 

Werking en Organisatie

 

De club werkt voornamelijk met vrijwilligers, en waardeert die ook. Zonder hen kan de club immers niet draaien. KFCH streeft ernaar om die betrokkenheid te behouden en te vergroten. De club wordt geleid door een Raad van Bestuur, die waakt over de dagelijkse werking en over de financiële situatie van de club. KFCH zal regelmatig activiteiten organiseren die mensen kunnen samenbrengen en tegelijk een financiële input voor de club kunnen zijn. KFCH verdient een evenwaardige plaats naast de andere sportverenigingen in de gemeente en zal daar ook voor ijveren.

 

Jeugdwerking

 

Voetbal is een ploegsport en dient dus in de eerste plaats gezien te worden als een collectief gegeven. De individuele ontplooiing mag men echter nooit uit het oog verliezen. De speler wordt opgeleid volgens correcte waarden en normen: respect, teamspirit, samenhorigheid, verdraagzaamheid, vriendschap, eerlijkheid, sportiviteit, beleefdheid, loyaliteit, … De ploegen zullen ijveren voor een overwinning maar daar geen prioriteit van maken. Opleiding blijft altijd belangrijker dan resultaten!