Mutualiteiten

Verschillende mutualiteiten bieden aan hun leden een tussenkomst aan voor het lidgeld van een sportclub. Hieronder een opsomming van de meest voorkomende mutualiteiten, informatie over hun tussenkomst en het nodige invulformulier.

Vul het formulier in en geeft het af aan je trainer, ploegafgevaardigde of direct aan Ronny DE STERCK (Humbeeksesteenweg 161, 1850 Grimbergen, tel 0478/831716 ). Je krijgt het afgetekend en afgestempeld formulier terug, waarna je het opstuurt naar je mutualiteit.

 

 

Ook mutualiteiten die niet zijn opgenomen in bovenstaande lijst bieden een tussenkomst aan.

Voor deze informeer je best bij je mutualiteit.

Informeer je ook over extra voordelen, zoals voor sportkampen, speelpleinwerking...