Ongeval

Onderstaande tekst is een beknopte samenvatting van het bondsreglement betreffende voetbalongevallen. De volledige tekst kan je terugvinden op de extranet website van de KBVB, titel 21: de verzekeringen via deze link.

 

Welke stappen moet je volgen wanneer je gekwetst raakt tijdens de training of een wedstrijd. Hierbij is er een onderscheid tussen herenploegen en de damesploeg:

 

Voor herenploegen

 

 1. je print het formulier ‘aangifte van ongeval voor mannenploegen’ dat je onderaan deze pagina kan downloaden. Dit wordt ingevuld door de geneesheer en binnen de 5 dagen bezorgd aan Ronny DE STERCK, Humbeeksesteenweg 161, 1850 Grimbergen, tel 0478/831716 OF afgegeven in de kantine t.a.v. Ronny De STERCK. VERGEET NIET JE KLEVERTJE VAN JE MUTUALITEIT BIJ TE VOEGEN!
 2. K HUMBEEK FC stuurt de ‘aangifte van ongeval’ op en ontvangt een ontvangstbewijs dat aan de gekwetste wordt toegestuurd.
 3. bij volledig herstel vult een geneesheer dit ontvangstbewijs in en moet de betrokkene dit document samen met alle bewijsmateriaal (enkel een overzicht van de mutualiteit telt) bezorgen aan Ronny DE STERCK.
 4. de uitbetaling gebeurt achteraf door de penningmeester.

 

Voor de damesploeg

 

 1. je print het formulier ‘aangifte van ongeval voor damesploegen’ dat je onderaan deze pagina kan downloaden. Dit wordt ingevuld door de geneesheer en binnen de 5 dagen bezorgd aan Jeroen BUELENS, tel 0474/595609 OF afgegeven in de kantine t.a.v. Jeroen BUELENS. VERGEET NIET JE KLEVERTJE VAN JE MUTUALITEIT BIJ TE VOEGEN!
 2. K HUMBEEK FC stuurt de ‘aangifte van ongeval’ op.
 3. bij volledig herstel vult een geneesheer een bewijs van volledig herstel in en moet de betrokkene dit document samen met alle bewijsmateriaal (enkel een overzicht van de mutualiteit telt) bezorgen aan Jeroen BUELENS.
 4. de uitbetaling gebeurt achteraf door de verzekeraar aan de gekwetste.

 

Wij willen er de aandacht op vestigen dat de verantwoordelijkheid van de club (verzekering) eindigt een half uur na de laatst deelgenomen match of training.

 

Opgelet!

 • terugbetaling kinesitherapie: enkel mits voorschrift van de geneesheer reeds op ‘aangifte van ongeval’ of via apart voorschrift, en enkel mits goedkeuring door de KBVB (of in het geval van de damesploeg de verzekeraar). Op de onkostennota van de kinesist moet de datum van elk der behandelingen vermeld worden (dus niet enkel begin en einddatum). Voor elke nieuwe of aanvullende reeks kineoefeningen moet een nieuw doktersattest onmiddellijk aan Ronny DE STERCK (of in het geval van de damesploeg Jeroen BUELENS) bezorgd worden, teneinde ook hiervoor een toelating van de KBVB (of verzekeraar) te bekomen.
 • terugbetaling gebeurt in 1 keer, na verklaring van genezing en dus afsluiten van het dossier.
 • wiens dossier niet afgesloten is, is niet speelgerechtigd.
 • een ongevaldossier vervalt automatisch 2 jaar na de ongevalverklaring of van het laatste document in het dossier.